Randstad heeft hoogste innovatievermogen

De Randstad-provincies beschikken over het hoogste innovatievermogen. Dit komt door de jonge, goed opgeleide beroepsbevolking en de hoge bedrijvendynamiek, vooral in de sterk innoverende sectoren ICT en specialistische zakelijke dienstverlening, zo blijkt uit de innovatie-index van ING.

Noord-Brabant staat dankzij de rond Eindhoven geconcentreerde industriële ondernemingen en kennisinstellingen op de vierde plaats van de index. In Drenthe, Friesland en Zeeland is het innovatievermogen het laagst.

Nederland doet het als land sowieso goed op internationale innovatie-overzichten. Op het gebied van bedrijfsinvesteringen in R&D blijven we echter achter bij het EU-gemiddelde. Bovendien is in andere landen het ambitieniveau hoger.

Het kabinet heeft de innovatiedoelen aangescherpt en investeert in 2019 1,9 miljard extra in onderwijs, onderzoek en innovatie. De provincies spelen dankzij de aanwezige kennisclusters en de financiële ondersteuning via de provinciale begrotingen een belangrijke rol bij de invulling van de innovatiedoelen.

De industrie is verantwoordelijk voor 57 procent van de R&D-uitgaven door bedrijven. De snel groeiende hightech maakindustrie is de belangrijkste bron van innovatie. De vraag is in hoeverre investeringen in innovatie de gevolgen ondervinden van de spanning op de arbeidsmarkt. In elf van de twaalf provincies is voor technische beroepen al sprake van een krappe of zeer arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron Emerce)

Ook leuk om te lezen

  • De Ondernemer