Het reglement dient voor deelname zorgvuldig doorgenomen worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected].

Artikel 1 Deelnemers

 • Deelnemers zijn jonge bedrijven tot en met 8 jaar na oprichting in de register van Kamer van Koophandel (opgericht in 2015 of recenter).
 • De deelnemers zijn woonachtig in Nederland.
 • De deelnemende bedrijven zijn gevestigd in Nederland.

Artikel 2 Deelname

 • Deelname is gratis.
 • Voor deelname aan de Young Business Award moet u zich aanmelden via de aanmeldpagina (https://www.youngbusinessaward.com/deelnemen/).
 • U geeft via het aanmeldformulier al een kleine introductie en gegevens waarna wij (eventueel) contact met u opnemen via telefoon of e-mail.
 • Mocht u geselecteerd zijn voor verdere deelname dan verwachten wij een korte omschrijving die bestaat uit de volgende punten:
  • De ondernemer(s)
  • Bedrijfsidee
  • Marketing
  • Financieel
 • De ingezonden plannen moeten in het Nederlands ingezonden worden en bestaan uit maximaal drie pagina’s.
 • Inzendingen kan men voldoen door de documenten via e-mail naar [email protected] te sturen.
 • De selectie van de inzending wordt in overleg beoordeeld met de selectiecommissie van de Stichting Young Business Award. Deze screening vindt plaats op basis van het ingezonden plan.
 • Uit alle inzendingen worden 12 deelnemers geselecteerd om deel te nemen aan de volgende fase (voorrondes op televisie) van de Young Business Award.
 • De specifieke eisen waaraan de inzending van het ondernemingsplan moet voldoen worden na bekendmaking van deelname aan u bekend gemaakt.
 • Deelname geldt alleen voor bedrijven die nog niet aan de finale van een eerdere editie van de Young Business Award hebben deelgenomen.
 • Stichting Young Business Award behoudt het recht om deelnemers te weigeren.

Artikel 4 De Jury & selectiecommissie

 • De selectiecommissie en jury wordt samengesteld door de Stichting Young Business Award.
 • De selectiecommissie zal de inzendingen van plannen evalueren en screenen voor verdere deelname aan de Young Business Award.
 • De selectiecommissie beoordeelt de ingezonden plannen op haalbaarheid, uniekheid, innovatie, schaalbaarheid, volledigheid, realiseerbaarheid, verdienmodel.

Artikel 5 Geheimhouding

 • De leden van de selectiecommissie en jury hebben geheimhouding omtrent de ingezonden informatie en gaan uiterst zorgvuldig te werk met betrekking tot de screening van inzendingen.
 • De ingezonden documenten blijven eigendom van inzender.
 • Stichting Young Business Award behoudt zich het recht om na bekendmaking de deelnemer met logo, naam en bedrijfsomschrijving op de website te plaatsen. Dit blijft maximaal staan tot 31 december 2024.
 • De Stichting Young Business Award verwacht van deelnemer een korte omschrijving van het bedrijf. Deze worden voor publicatie doeleinden gebruikt.
 • De Stichting Young Business Award verwijderd uw ingezonden bedrijfsgegevens aan het einde van elk jaar (31 december 2023 worden alle persoons- en bedrijfsgegevens verwijderd).

Artikel 6 Prijzen & uitreiking

 • De deelnemers van de Young Business Award dienen persoonlijk aanwezig te zijn op de dag(en) van de evenement(en) of televisie productie.
 • De deelnemers van de Young Business Award dienen op de dag (woensdag 20 september) van de voorronde(s) en finale de gehele dag beschikbaar en aanwezig te zijn.
 • Als deelnemer van Young Business Award is er een kleine verplichting om iets terug te doen voor de organisatie. Wij vragen van de deelnemer om actieve bekendheid te geven aan het tv-programma.
 • De aanbieders van overige prijzen nemen contact op met de winnaar van Young Business Award 2023 (hier speelt de Young Business Award Foundation enkel een verbindende rol in).
 • De winnaar van de Young Business Award maakt kans op een investering in de onderneming. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De winnaar en investeerder moeten gezamenlijk tot overeenstemming komen. Het verkrijgen van de investering is niet gegarandeerd en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De winnaar behoudt het recht tot afwijzing van de investeringsmogelijkheid en ditzelfde geldt voor de investeerder(s). De investeringsmogelijkheid is alleen mogelijk als de volledige competitie wordt doorlopen en er door de jury (en bevestigd door het bestuur van de Stichting Young Business Award) een winnaar wordt uitgeroepen. Bij voortijdige beëindiging van de competitie is er geen winnaar. De voorwaarden kunnen nog nader worden aangevuld.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • Mocht inzender gegevens achterhouden of gegevens bewust verkeerd vermelden, waardoor de selectiecommissie of jury misleidt wordt in de beoordeling van de inzending, dan behoudt Stichting Young Business Award het recht om de deelnemer van deelname uit te sluiten.
 • De Ondernemer