Carduso Capital investeert in de Groningse onderneming CC Diagnostics B.V. die met haar technologie een verhoogd risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker nauwkeurig aan kan tonen. De basis van de onderneming vormt een wereldwijd gepatenteerde test die is ontwikkeld in het UMCG. De ontwikkelde test meet en interpreteert unieke DNA-afwijkingen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Het Groningse bedrijf zal zich medio 2018 vestigen aan de L.J. Zielstraweg 1.

“De huidige cytologische PAP-methodiek is de meest gebruikte test voor het opsporen van die vrouwen met een verhoogd risico voor het ontwikkelen van baarmoederhalskanker, welke minder accuraat is dan gewenst” vertelt Nutte van Belzen, medisch directeur van CC-Diagnostics. “Dit leidt tot vals-positieve uitkomsten, waarbij de test onterecht aangeeft dat er baarmoederhalskanker zou zijn. Dit leidt tot een onnodige zorg bij veel vrouwen en onnodig veel interventies door gynaecologen. Implementatie van de nieuwe CC-Diagnostics test leidt tot een vermindering van het aantal vals-positieve testresultaten met 33% waardoor in Europa een besparing van minstens 360 miljoen euro kan worden bereikt.”

“Met de investering CC-Diagnostics wordt een baanbrekende technologie vanuit het UMCG naar de markt gebracht. En met het feit dat daarmee zowel de kwaliteit van de zorg een impuls krijgt, alsook een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van onnodige zorgkosten, past CC Diagnostics perfect in de doelstellingen van Carduso Capital” aldus Frits Kok namens het investeringsfonds. CEO Arnoud Huisman is zeer verheugd met de Carduso participatie en actieve ondersteuning van Dr. Bea Wisman en Prof. Dr. Ed Schuuring van de afdeling Gynaecologisch Oncologie en Pathologie van het UMCG: “Na een uitgebreide testfase kunnen we de technologie nu in de laatste ontwikkelfase brengen om vervolgens in 2022 beschikbaar te hebben voor artsen en patiënten in Nederland en Europa. De ondersteuning van Carduso Capital heeft ons tevens in staat gesteld om een innovatiekrediet van de Rijksoverheid te krijgen. Dankzij de hulp van Carduso Capital kan deze veelbelovende technologie nu de versnelling krijgen die ze verdient”.

De provincie Groningen neemt deel in Carduso Capital vanuit het Investeringsfonds Groningen (IFG). Gedeputeerde Patrick Brouns : “Binnen de kennisinstellingen zijn potentiële pareltjes aanwezig. CC Diagnostics is er zo één. Door het financieren van CC Diagnostics faciliteren we een start up en stimuleren we het tot waarde brengen van kennis en het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid in de regio.”

Voor meer informatie, zie: www.cc-diagnostics.com

Carduso Capital is een investeringsfonds gevestigd in Groningen dat participeert in innovatieve technologiebedrijven met sterke technologische connecties met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kennisinstellingen binnen haar netwerk. Carduso Capital vindt het belangrijk om te investeren in innovatieve bedrijven die in een vroeg stadium verkeren of op een gegeven moment financiering zoeken om verder te groeien. Carduso Capital ondersteunt initiatieven binnen de thema’s Life Sciences Energie en Duurzaamheid op basis samenwerking van lange termijn. Naast financiering biedt Carduso Capital ook managementondersteuning en de mogelijkheid tot het gebruik van een breed internationaal netwerk. Deelnemers in Carduso zijn: EIF, Investeringsfonds Groningen, NOM, De Friesland Participaties en RUG/UMCG.

Ook leuk om te lezen

  • De Ondernemer