Het Nederlandse startup-ecosysteem bloeit, en steeds meer steden in het hele land hebben zich ontwikkeld tot broedplaatsen voor innovatieve bedrijven. In dit artikel richten we onze aandacht op het startup-ecosysteem in Friesland, een provincie in het noorden van Nederland die bekend staat om haar sterke ondernemerscultuur, focus op circulariteit en watertech en nauwe samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Friesland heeft de afgelopen jaren een gestage groei gezien in het aantal startups en ondernemersinitiatieven. Dit succes is mede te danken aan de ondersteunende infrastructuur en het stimulerende klimaat voor ondernemerschap in de regio. De provincie Fryslan heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van incubators, accelerators en co-working spaces om jonge bedrijven te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling.

Startup support in Friesland

Een belangrijke speler in het Frieslandse startup-ecosysteem is de Campus Fryslân, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. De Campus Fryslân is gevestigd in Leeuwarden en richt zich op onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid, governance en cultuur in relatie tot regionale ontwikkeling. Het biedt een stimulerende omgeving voor innovatie en ondernemerschap, en fungeert als een broeinest voor startups.

Naast de Campus Fryslân zijn er in Friesland verschillende incubators en accelerators actief, zoals het Start-Up Startpunt Friesland (SSP), het Startpunt Fryslân, Founded in Friesland, Innovatiepact Fryslân en de Water Campus in Leeuwarden. Deze organisaties bieden startups niet alleen werkruimte, maar ook coaching, training en toegang tot netwerken van experts en investeerders. Ze spelen een essentiële rol bij het begeleiden van beginnende ondernemers op hun reis naar succes.

Wat het startup-ecosysteem in Friesland uniek maakt, is de nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Het concept van de “triple helix” staat centraal in de regionale benadering van innovatie. Het Triple Helix Friesland-programma heeft tot doel deze samenwerking te bevorderen door partnerschappen te creëren tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid. Deze samenwerking resulteert in kennisdeling, gezamenlijke projecten en een stimulerende omgeving waarin startups kunnen gedijen.

Friese ecosysteem

Een ander belangrijk aspect van het Frieslandse startup-ecosysteem is de focus op duurzaamheid en circulaire economie. Friesland heeft zich gepositioneerd als een regio die voorop loopt op het gebied van duurzame ontwikkeling. De aanwezigheid van de WaterCampus in Leeuwarden, een toonaangevend kennis- en innovatiecentrum op het gebied van watertechnologie, versterkt de positie van Friesland als een hotspot voor duurzame startups. Ondanks de positieve ontwikkelingen zijn er nog steeds uitdagingen voor het startup-ecosysteem in Friesland. Het aantrekken van voldoende investeringen en het behouden van talent zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waar de regio mee te maken heeft. Om deze uitdagingen aan te pakken, werken de verschillende stakeholders samen om investeerders aan te trekken en de connectiviteit met andere startup-hubs in Nederland te vergroten.

In conclusie biedt het startup-ecosysteem in Friesland een stimulerende omgeving voor ondernemers om te groeien en te bloeien. Met de ondersteuning van academische instellingen, incubators en accelerators, en de sterke focus op duurzaamheid en samenwerking, heeft Friesland alle ingrediënten voor succesvolle startups. Met voortdurende inspanningen om investeringen aan te trekken en het ecosysteem verder te versterken, zal Friesland blijven groeien als een aantrekkelijke bestemming voor innovatieve ondernemers in het noorden van Nederland.

Casper Lemmen
Casper Lemmen founder Yobbers in gesprek met de jury van de Young Business Award.
  • De Ondernemer