In de provincie Overijssel, gelegen in het oosten van Nederland, heeft zich de afgelopen jaren een bloeiend startup-ecosysteem ontwikkeld. Met een sterke focus op innovatie, ondernemerschap en ondersteuning heeft Overijssel zichzelf gepositioneerd als een aantrekkelijke bestemming voor startende ondernemers, startups en scale-ups. Dit artikel verkent het startup-ecosysteem in Overijssel, de belangrijkste spelers en initiatieven die bijdragen aan het succes van de innovatie regio.

Overijsselse ondersteunende organisaties en initiatieven

Het startup-ecosysteem in Overijssel wordt versterkt door een aantal ondersteunende organisaties en initiatieven. Onder hen bevindt zich Novel-T, een organisatie die zich richt op het stimuleren van ondernemerschap, innovatie en samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Novel-T biedt diverse programma’s en diensten aan, waaronder acceleratieprogramma’s, financieringsmogelijkheden en netwerkevenementen.

Daarnaast is er Kennispark Twente, een samenwerking tussen de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en regionale partners. Kennispark Twente fungeert als een broedplaats voor innovatie en ondernemerschap, waar startups toegang hebben tot faciliteiten, mentoring en financiering. Het stimuleert ook de samenwerking tussen startups en gevestigde bedrijven om innovatie te bevorderen.

Incubators en accelerators ecosysteem in Overijssel

Overijssel herbergt verschillende incubators en accelerators die startups ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling. Bijvoorbeeld het Startup Accelerator Programma (SAP) van Saxion Hogeschool, dat studentondernemers helpt bij het ontwikkelen van hun bedrijfsideeën en hen begeleidt bij het opzetten van een succesvolle onderneming.

Daarnaast zijn er de Novel-T programma’s, die startups en scale-ups helpen bij het valideren, opstarten en opschalen van hun bedrijf door middel van mentoring, financiering en toegang tot een breed netwerk van experts. Deze startup programma’s, incubators en accelerators bieden niet alleen financiële steun, maar ook waardevolle kennis en netwerkmogelijkheden.

Financieringsmogelijkheden in Overijssel

Het startup-ecosysteem in Overijssel wordt versterkt door diverse financieringsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor startende ondernemers. Naast traditionele financieringsbronnen, zoals banken en investeerders, zijn er specifieke fondsen gericht op het ondersteunen van startups.

Het Innovatiefonds Overijssel is zo’n initiatief. Dit fonds verstrekt leningen, garanties en participaties aan innovatieve ondernemingen in de regio. Daarnaast is er de TOP-lening van de Universiteit Twente en het Proof of Concept-fonds, dat financiële ondersteuning biedt aan startups om hun ideeën verder te ontwikkelen en marktrijp te maken. Deze fondsen spelen een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie en het creëren van groeimogelijkheden voor startups.

Overijsselse samenwerking tussen industrie en onderwijs instellingen

Een belangrijke factor in het succes van het startup-ecosysteem in Overijssel is de nauwe samenwerking tussen industrie en academische instellingen. Door het leggen van verbindingen tussen startups, gevestigde bedrijven en kennisinstellingen worden synergieën gecreëerd die innovatie en groei bevorderen.

De aanwezigheid van hoogwaardige kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, biedt startups toegang tot onderzoek, expertise en talent. Bovendien werken gevestigde bedrijven vaak samen met startups om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en nieuwe marktkansen te verkennen.

Startup Overijssel

Het startup-ecosysteem in Overijssel heeft zich ontwikkeld tot een dynamische omgeving die innovatie en ondernemerschap bevordert. Met ondersteunende organisaties, incubators, accelerators, financieringsmogelijkheden en een sterke samenwerking tussen industrie en academische instellingen biedt Overijssel een vruchtbare bodem voor startende ondernemers.

Door het creëren van een gunstig ecosysteem dat startups ondersteunt bij hun groei en ontwikkeling, draagt Overijssel bij aan de economische groei, het creëren van banen en het genereren van innovatieve oplossingen. Het is een regio die niet alleen investeert in technologie en ondernemerschap, maar ook in het cultiveren van een ondernemersgeest die de toekomstige generaties zal inspireren.

Jasper van Weerd Lipocoat
Jasper van Weerd founder & CEO van de Overijsselse startup Lipocoat.
  • De Ondernemer