Wat is durfkapitaal?

Wat is durfkapitaal? Durfkapitaal staat ook bekend als risicodragend vermogen of Venture Capital. Dit is geld dat investeerders in een startup of scale-up investeren. Dit kapitaal wordt (vaak) geïnvesteerd in bedrijven om eerste levensfases van een startup door te komen of om de verwachte groei van een scale-up mogelijk te maken. Dit maakt tevens dat durfkapitaal en het investeren in deze bedrijven een relatief hoog risico met zich mee brengt.

Ondanks dat er een relatief hoog risico kleeft aan het investeren in startups en scale-ups, betekend dit niet dat investesteerders terughoudend zijn om met durfkapitaal in hun toekomstplannen te investeerders. Er is in Nederland een groeiend aantal investeerders dat met risico durft te investeren in startups en scale-ups. Er werd in 2020 voor 1,7 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse startup en scale-ups. Dit bedrag groeide in de eerste drie kwartalen van 2021 naar 4,5 miljard euro. Er is bij investeerders dan ook een ongeschreven regel als het gaat om risico volle investeringen: ‘hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement’. Een investeerder verwacht dan ook een hoge winst op hun investering met een hoog risico profiel.

  • De Ondernemer